Privaatsustingimused

Kliendi isikuandmete töötlemise põhimõtted

Käesolev dokument määratleb Creativist-i (CIAM OÜ) käsutuses olevate kliendiandmete töötlemise eesmärgid, koosseisu, töötlemise ning salastatuse.

Veebipoe www.creativist.ee (edaspidi Veebipood) omanik on CIAM.

Veebipoe www.creativist.ee isikuandmete vastutav töötleja on CIAM OÜ (registrikood 12498882) asukohaga Linnu tee 22, Tallinn, Harjumaa 11317; Tel +37258295821 ja e-kiri info@creativist.ee

Kes on klient?

Isik, kes on astunud Creativist-iga lepingulisesse suhtesse.

Mis on kliendiandmed?

Kliendiandmed on igasugune info, mis on Creativist-ile oma kliendi kohta teada (nt kliendi nimi, isikukood, kontaktandmed, tehingute andmed).

Mis on kliendiandmete töötlemine?

Kliendiandmete töötlemine on igasugune kliendiandmetega tehtav toiming (sh kliendiandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine kliendiandmetele, päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine ja hävitamine).

Kes on kliendiandmete töötleja?

Kliendiandmete töötleja on Creativist (CIAM OÜ reg. kood 12498882, Linnu tee 22, 11317, Tallinn). Ettevõte on isikuandmete vastutav töötleja on Merily Lillevälja, meie ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Kes on kolmas isik?

Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole klient ega kliendiandmete töötleja.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse:

Creativist kogub kliendiandmeid järgmises koosseisus:

·       ees- ja perekonnanimi/äriühingu nimi;

·       kontaktandmed (telefon, e-mail, elukoht/asukoht);

·       arveldusarve ja pangakonto number;

·       kauba kohaletoimetamise aadress;

·       tehingute andmed (kliendi poolt sooritatud ostude andmed ja ostuajalugu);

·       klienditoe andmed;

·       andmed harjumuste, eelistuste ja rahulolu kohta (nt andmed teenuste kasutamise aktiivsuse, kasutatavate teenuste ja kliendirahulolu kohta ning kaebustega seotud andmed);

·       Seaduses sätestatud alustel on Creativist-il õigus töödelda kliendi kohta käivaid andmeid, mida ei ole käesolevas nõusolekus nimetatud.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse:

Isikuandmeid kasutatakse, et teenindada e-poe kliente ja turundada oma tooteid.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi). Samuti saadetakse e-postile uudiskirju. 

Kaitsta rikutud või vaidlustatud õigusi (nt andmete edastamine kohtule);

Paremini mõista klientide ootusi ning seeläbi pakkuda kliendile sobivaid, kvaliteetseid teenuseid;

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks. 

Millistel juhtudel Creativist avaldab kliendiandmeid?

Kliendiandmed on salajased, neid ei väljastata ning neile ei võimaldata Kolmandate isikute poolt ligipääsu, ilma Kliendi eelneva nõusolekuta, v.a seadustes ettenähtud juhtudel.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. 

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse CIAM OÜ kontaktisikud.

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks. 

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse transporditeenuse pakkujale. 

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Kuidas Creativist kasutab kliendiandmeid teenuste pakkumisel?

Creativist saadab Klientidele Creativist-i pakkumisi. Samuti edastab Creativist Klientidele pakkumisi, mille on teinud Creativist-i poolt hoolikalt välja valitud koostööpartnerid. Koostööpartner ei saa oma kasutusse kliendiandmeid, kui Klient ei ole väljendanud konkreetset huvi koostööpartneri kauba või teenuse vastu.

Kliendil on õigus igal igal ajal Creativist-iga ühendust võtta, et teatada oma soovist personaalseid pakkumisi mitte saada.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoega töötavatel isikutel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Kuidas muuta oma kliendiandmeid ja taotleda nende töötlemise lõpetamist?

Kliendil on õigus tutvuda oma kliendiandmetega e-posti info@creativist.ee vahendusel. Kui kliendiandmed on muutunud või muul põhjusel ebaõiged, peab klient sellest teatama e-posti info@creativist.ee vahendusel.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi klinditoe vahendusel.  

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadust või muust õigusaktist. Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi. 

Säilitamine   

Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Maksete ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni. 

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Ülekandmine 

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele. 

Otseturustusteated E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.     

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel (vastav teave tuleb esitada selgelt ja eraldi igasugusest muust teabest).

Kust saab täiendavat infot kliendiandmete töötlemise kohta?

Kui soovite oma kliendiandmete töötlemise kohta põhjalikumat selgitust, kirjutage e-posti aadressil info@creativist.ee.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel info@creativist.ee või telefoni teel +37258295821. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Muud tingimused

E-poe tellimuste keskkonnas säilitatavaid andmeid Kliendi ja tema tellimuste kohta käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni. Kaupmees ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandatele osapooltele.

Andmeside Kliendi ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab Kliendi isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Kaupmehel puudub ligipääs kliendi konfidentsiaalsetele panga- ja maksekaardi rekvisiitidele.

CIAM OÜ on isikuandmete vastutav töötleja. CIAM OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.